Bättre ekonomi

Om du läser denna sida så vill du troligen förbättra din ekonomi. Att samla sina lån är ett bra sätt att göra det men det finns mycket annat som man också kan göra för att förbättra sin ekonomi. Med detta i åtanke så vill vi hjälpa dig och alla andra av våra läsare att förbättra sin ekonomi. I denna avdelning kan du läsa om olika sätt som du kan spara pengar och olika trick som du kan använda dig av för att få mer pengar över i slutet av månaden.

De flesta svenskar kan dra ner på sina kostnader och får mer pengar över i slutet av månaden. Detta är sant även om du tycker att du lever ett sparsamt liv. Hur mycket man kan spara beror på dina vanor. Men i det flesta fall kan man sänka sina kostnader med minst 10%. 10% som man kan spara eller använda för att betala av sina lån. Många kan dock spara mycket mer än så.

I denna artikel kommer vi förutsätta att du redan har samlat dina lån och kommer därför inte att titta närmare på det. Klicka på länkarna om du vill veta mer om något som jag skriver om på denna sida.

Det finns två sätt att få mer pengar över i slutet av varje månad. Genom att öka sina inkomster eller minska sina utgifter. Det absolut bästa alteranativet är att göra båda delarna samtidigt. Om jag gör det får man mycket snabbare resultat än man kan få genom att bara göra det ena eller det andra.

Öka sina inkomster

Att öka sina inkomster är alltid ett bra sätt att få en bättre ekonomi. Att öka sina inkomster kan ofta vara lättare än man tror om man är villig att göra de uppoffringar som krävs. Vilka uppoffringar som krävs beror på vilket jobb man har och hur snabbt man vill se resultat. Ju snabbare resultat man vill se desto större uppoffringar måste man göra. Många metoder som ger snabba resultat kan vara mycket bra för att att betala av lån och nå mål. De ger dock sällan några bestående fördelar. Om man använder sig av en mer långsiktig metod så får man ofta ett mer bestående resultat. Här nedan kommer vi titta närmare på några bra sätt som man kan öka sina inkomster.

Jobba övertid

De flesta arbetsplatser har behov av extra hjälp och det finns ofta stor chans att få jobb övertid om man vill göra det. Prata med din arbetsledare och säg till honom att du är intresserad att jobba extra om och när behov finns. Detta kan ofta finnas övertidsjobb även om du aldrig blir tillfrågad. Det kan t.ex. Vara så att din chef inte tror att du är intresserad av övertid och därför inte ha frågat dig. När man först börjar erbjuda sig att jobba övertid är det vanligt att man får relativt timmar. Du kommer dock troligen att få alltmer allt eftersom din chef vänjer sig vid att kunna vända sig till dig när det finns behov av övertid. Att jobba övertid kan också vara ett bra sätt att få pröva på nya arbetsuppgifter som normalt ligger utanför ditt arbete. Detta kan skapa nya karriärmöjligheter.

Man får också mycket mer kontakt med chefen vilken kan leda till att man får bättre möjligheten att få nya bättre jobb inom organisationen.

Att jobba övertid ger mycket snabb effekt och är utmärkt sätt att betala av sina lån fortare. Det kan också ge långsiktig effekt genom att hjälpa din karriär.

Skaffa ett extrajobb

Att skaffa ett extrajobb är ett mycket bra sätt att få mer pengar om man vill spara till ett visst mål eller om man vill betala av sina skulder. Detta då det mycket snabbt resultat och dramatiskt förbättrar din ekonomi. Det ger dig dock ingen permanent effekt. Du förlorar den extra inkomsten när du slutar extrajobbet. Det är också en metod som kräver att man göra stora uppoffringar genom att offra in fritid för att arbeta. Att man får minskad frihet innebär också oftast att man får lägre iutgifter. Detta då man inte har tid att slösa pengar på barer och kaffer.

On du vill bli skuldfri och är villig att offra din frihet så är ett extrajobb ett mycket bra alternativ som låter dig göra det snabbt. Tänk på att du inte behöver hitta ett bra extra jobb för att det skall kunna hjälpa till att betala av dina skulder utan du kan ta vilket jobb som helst vars tider passar ihop med dina vanliga arbetstider. De flesta jobb har relativt bra lön om man jobbar kvällar och helger.

Tjäna pengar online

Det finns månbga olika sätt som man kan tjäna pengar online utan att någonsin behöva lämna sitt hem. Det enklaste sättet att göra det är ofta att starta en blogg eller annan webbsida om ett ämne du redan kan mycket om.

Sänka sina utgifter

Det kan ofta vara svårare att sänka sina utgifter än vad det är att sänka sina utgifter. Detta innebär dock inte att du inte kan sänka dina utgifter. Nästan alla svenskar kan sänka sina utgifter med mellan 10-20% utan att det påverkar deras liv i nämnvärd omfattning. Om man är villig att göra större uppoffringar så kan man ofta spara betydligt mer än så.

Här nedan kommer vi att titta närmare på hur du kan sänka dina utgifter och få mer pengar i slutet av månaden.